image-530Od zarania dziejów podstawową formą wymiany był handel. A jako, że rynek jest konkurencyjny i mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnorodnych produktów, firmy poszukują różnych sposobów na to, ...