image-591Człowiek odczuwa różne potrzeby. Można je rozpatrywać zgodnie z popularną piramidą potrzeb A. Maslowa. Ten specjalista teorii społecznych zachowań opisał w niej wiele uwarunkowań, mających także znaczenie stricte biznesowe. Każdy ...