image-538Jednym z kluczowych dla sukcesu elementem przekazu reklamowego jest niewątpliwie perswazja. Perswazją nazwiemy wszelkie środki językowe, a także niewerbalne, które służą do przekonania odbiorcy o słuszności i prawdziwości naszego przekazu ...