Dzięki mediom możliwy jest cały szereg działań, które nie byłyby w innej sytuacji w ogóle wykonalne. Media stwarzają ogromne możliwości i otwierają mnóstwo ścieżek działania. Jest to szczególnie widoczne gdy spojrzymy na funkcjonowanie firm w tym świecie.
Firmy potrzebują mediów po to, aby móc się efektywnie kontaktować z klientami. Media to kanał kontaktu. Jest to niejako droga przez którą wędruje informacja od producenta lub usługodawcy do samego klienta. Ta droga może mieć charakter realny lub wirtualny.

Droga realna

Media w sensie realnym to plakaty i banery, które są umieszczane w świecie realnym po to, aby klient mógł je zobaczyć. Takie metody kontaktu z konsumentami należą do najbardziej tradycyjnych. Nie oznacza to oczywiście że nie są one skuteczne. Podobnie jest w przypadku innej metody jaką jest stosowanie ulotek reklamowych. Ulotki prowadzą nas prosto do kontaktu z konsumentem za pomocą reklamy w prasie. Wszystkie wyżej wymienione metody są skuteczne i wciąż prężne. Dlatego też media realne wciąż cieszą się zasłużoną popularnością.

Przejście do świata wirtualnego

Media mogą być też cyfrowe lub jak kto woli wirtualne. Mamy tu na myśli oczywiście radio, telewizję i Internet. Radio i telewizja cieszyły się dużą popularnością do chwili gdy pojawił się Internet. Łatwo jest to zrozumieć. W końcu Internet łączy w sobie cechy radia i telewizji. Wprowadza on jednak coś więcej – możliwość stałej interakcji. To właśnie ten komponent decyduje o jego wyjątkowości. Media tak rozumiane idealnie nadają się do realizowania kontaktów na linii konsument-firma.

Dlaczego warto?

Kontakt medialny między firmami a konsumentami jest niezwykle istotny. Nie sposób go zlekceważyć, ponieważ taki kontakt służy realizacji poważnych celów i decyduje o tym czy firma się będzie rozwijać czy nie. Krótko mówiąc, to wszystko składa się na sytuację w której bez mediów firma nie może sobie poradzić. Ma to znaczenie zasadnicze dla kwestii zysków finansowych oraz wizerunkowych w każdej branży.