Jedną z najważniejszych odmian reklamy, z jaką spotykamy się na co dzień jest ta graficzna. Reklamy tego typu wykorzystywane są choćby w prasie, we wszelkich materiałach typu outdoor, a także w Internecie i innych miejscach. Warto wiedzieć, że ten typ reklamy sprawdza się doskonale i ma bardzo szeroki kręg odbioru. A jako, że kupujemy produkty głównie oczami, warto zatroszczyć się o to, by reklama graficzna wykonana była w zadowalający sposób. Możliwości związane z tym tematem są szerokie, bo i narzędzi do ich tworzenia jest sporo. Najważniejsze jednak, by znać podstawowe zasady kreowania graficznych materiałów reklamowych. Dzisiaj zatem zaprezentujemy je nieco bliżej – tak, by można było przygotować się do działań w tym zakresie.

Projekt i koncepcja

By powstała jakakolwiek graficzna reklama, potrzebna jest, co oczywiste, jej koncepcja. A co to oznacza w praktyce? Jedynie tyle, że trzeba mieć kreatywną ideę stojącą za całym materiałem – bez względu na to, czy mówimy o ulotce reklamowej, czy też o jakimkolwiek billboardzie, czy reklamie do prasy. Ważne jest zatem zarówno hasło, jak i ogólna koncepcja tego, co znajdzie się w materiałach. Dlatego też, za ten element zabrać się powinna osoba, która zna się na zasadach tworzenia wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych i jest w stanie wiedzę tę wdrożyć w życie.

Spójność z systemem identyfikacji wizualnej

By komunikat reklamowy przyniósł sukces, warto pamiętać o wszystkim, co związane jest bezpośrednio z systemem identyfikacji wizualnej danej marki, czy też produktu. Co to oznacza w praktyce? Tyle, że każdy produkt, czy tez usługa bądź też marka jest promowana przez określone logo, z wykorzystaniem odpowiednich fontów, kolorów, a także systemu znaków. I materiały graficzne, które będą w tym zakresie przygotowywane muszą być za każdym razem w pełni spójne z wzorcem – tak, by klient miał pewność, że wszystkie te elementy dotyczą tego samego produktu, bo to jedyny sposób na osiągnięcie pełnego sukcesu. Warto zatem o tym pamiętać, tworząc reklamy.